Komfortní topení

jan.kreuzinger@vipsgas.cz 733 693 884

Kontaktujte mě

command duo
Smartcomfort
Mix-skrin
mix
Smartcomfort-3
smartcomfort-4

/ Komfortní topení / Produkty / Regulace

Regulace
Smartcomfort

  • PID regulace optimalizovaná pro sálavé vytápění & chlazení.
  • Prostřednictvím dotykové řídící jednotky ovládáte systém vytápění a chlazení, řízení vlhkosti a výměny vzduchu.
  • Drátová (protokol Modbus RS485) i bezdrátová verze

Související odkazy:

Optimální "start a stop" systému

Velkoplošné nízkoteplotní systémy mají obvykle větší tepelnou setrvačnost než-li ostatní způsoby vytápění a chlazení (radiátory, fancoily). Řídící jednotka Smartcontrol určuje zapnutí a vypnutí systému s předstihem, v závislosti na detekované tepelné setrvačnosti dané místnosti. Tak se dosáhne nastavených teplot v požadovaném čase. Díky automatickému rozpoznávání aktuálně nejnepříznivější místnosti tak mohou být požadované teploty dosaženy ve všech místnostech.

Smargate - vzdálená správa

Pomocí routeru Smargate a mobilní aplikace "SmartComfort" můžete komfortně ovládat vytápění a chlazení z jakéhokoliv vzdáleného místa.
Komunikace mezi routerem a řídící jednotkou je bezdrátová, pomocí protokolu ZigBee.
 

Hlavní části regulace Smartcomfort

Smartcontrol

Řídící jednotka s dotykovým diplejem. S její pomocí ovládáme celý systém ekvitermní PID regulace Smartcomfort. Skrze ní nastavujeme jednotlivé místnosti, jejich časové plány, požadované komfortní a noční teploty, vlhkost a jiné. Intuitivní ovládání a menu v češtině.


Smartbase

Hlavní část regulace, nejčastěji umístěná v rozdělovači nebo u elektrického rozvaděče.
Odtud jsou napojeny veškeré ostatní prvky regulace, m.j. ovládá napájení elektrotermických hlavic, oběhového čerpadla, centrální odvlhčovací jednotky a ovládá zdroj tepla.


Smartair*

Hlavní část regulace v případě propojení s odvlhčovací nebo rekuperační jednotkou.
Odtud jsou napojeny veškeré ostatní prvky regulace včetně pohonů motorizovaných VZT klapek.

*(kompatibilita s jednotkami ostatních výrobců po detailním posouzení)

Smartpoint - drátová verze

Drátová verze prostorového čidla umístěného v jednotlivých místnostech.
K dispozici verze pro měření teploty a vlhkosti (v případě chlazení) nebo pouze teplotní čidla.
Drátová verze čidel je kompatibilní s rámečky předních světových výrobců pro ucelený design. Instaluje se do obdélníkových elektroinstalačních krabic typu 503.

Smartpoint - bezdrátová verze

Bezdrátová verze prostorového čidla umístěného v jednotlivých místnostech.
K dispozici verze pro měření teploty a vlhkosti (v případě chlazení) nebo pouze teplotní čidla.
Bezdrátová verze čidel je kompatibilní s běžnými elektroinstalačními krabicemi.


Venkovní čidlo

Nezbytné pro správné fungování regulace Smartcomfort. Ta podle aktuálních venkovních podmínek (teplota a vlhkost) a podle požadavků nenjnepříznivější místnosti vypočítává vhodnou teplotu topné nebo chladící vody v systému.
Umísťuje se na severní stranu budovy, na neosluněné místo.

Nahoru