Komfortní topení

jan.kreuzinger@vipsgas.cz 733 693 884

Kontaktujte mě

/ Komfortní topení / F.A.Q.

F.A.Q.

 • Jaká je obvykle potřebná výška pro instalaci podlahového vytápění?
  - výsledná výška se řídí požadavkem na izolační vlastnosti podlahy. Bez podkladní izolace můžeme uvažovat s výslednou výškou:
  u klasických systémů, které nabízíme je to cca 67 mm bez finální podlahové krytiny. U "suchého" systému Euroslim je to 44 mm
  (opět bez finální krytiny). U systému Zeromax je výška "0" - trubky podlahového vytápění jsou instalovány přímo do vyfrézovaných drážek v roznášecí vrstvě, takže stačí přičíst tloušťku krytiny.
 • Nedrží se teplo pod stropem při vytápěním stropním systémem Leonardo?
  - Pouze z malé části, protože při použití stropního vytápění je podíl tepleného toku sáláním cca 80 %.
  To znamená, že se z velké části ohřívají okolní konstrukce a od nich až vzduch (viz. úvodní stránka a přehled teplot).

 • Jaká potřebná výška je nutná pro montáž stropního vytápění | chlazení?
  - běžně postačí 15 cm. To znamená, že při dostatečné výšce stávajícího stropu lze systém instalovat i do stávajících rekonstruovaných místností. Přehled způsobů instalace panelů Leonardo zde.

 • Existují i nevýhody v případě stropního vytápění a chlazení?
  - ano, samozřejmě. Tou první je nutnost hlídání rosného bodu při chlazení kvůli kondenzaci vodních par na povrchu panelů
  (regulace vytápění | chlazení). Druhá souvisí s tím, že tento způsob chlazení neodvádí teplo vázané ve vodní páře
  - ale při doplnění o vzduchotechnickou jendotku pak můžeme mluvit o nejlepším způsobu chlazení.

 • Je volba finální podlahové krytiny důležitá?
  - ano. Typ krytiny velmi ovlivňuje možný výkon a účinnost podlahového vytápění a je nutné ho znát již na začátku (viz. obrázky níže). Platí, že vhodnost podlahové krytiny s podlahovým vytápěním určuje její výrobce (některé podlahové krytiny mají navíc maximální dovolené teploty kvůli záruce).

 • Jaké jsou hygienické limity pro povrchové teploty?
  - pro běžné pobytové místnosti platí, že by teplota na povrchu podlahy neměla překročit 29 °C, výjimku tvoří pouze okrajové zóny.
  V koupelnách s prostorovou teplotou 24 °C a podobných prostorách může být maximální povrchová teplota 33 °C. Praktické výpočtové teploty u běžných staveb se pohybují okolo 25 °C pro teploty prostoru 20 °C a při minimální venkovní teplotě.
  U stropního vytápění při běžných výškách uvažujeme také max. povrchovou teplotu 29 °C.

 • Jaký je rozdíl mezi klasickými a "suchými" systémy velkoplošného vytápění?
  - rozdíl je v dynamice a reakci na požadované změny teplot. Díky slabé vrstvě roznášecí desky (sádrovláknité, sádrokartonové..)
  je rychlost natopení/ochlazení větší než-li u klasického systému. To poskytuje výhodu při použití zónové regulace.
  Samozřejmě to platí i opačně. Další výhodou jsou malé prodlevy mezi jednotlivými pracovními postupy.

fotografie Průběh teplot různých krytin

fotografie Porovnání podlahových krytin

Nahoru